ฉนวนป้องกันและกักเก็บความเย็น
ฉนวนยางดำ Aeroflex / Maxflex

แอร์โรเฟลกซ์ ( Aeroflex )ฉนวนท่อยางดำสมบูรณ์แบบในวิศวกรรมปรับอากาศ

ท่อยางดำแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex คือฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางที่ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษ (EPDM) ประกอบไปด้วยเซลอิสระซึ่งมีผนังกั้นไม่ทะลุถึงกันเป็นจำนวนมาก ภายในเซลบรรจุด้วนอากาศแห้งลักษณะเช่นนี้ทำให้ฉนวนแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex ชนิดท่อยางดำและแผ่นยางดำมีคุณสมบัติเหนือกว่าฉนวนชนิดอื่นๆดังนี้

● ค่าการดูดซึมน้ำและค่าการแทรกซึมของไอน้ำหรือความชื้นจากบรรยากาศต่ำมาก
● ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K Value) ต่ำและคงที่ตลอดอายุการใช้งาน
● มีความคงทนต่อโอโซน, รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต และสภาวะอากาศต่างๆ
● มีความยืดหยุ่นสูง สามารถโค้งงอไปตามลักษณะท่อได้ง่าย ทำให้การติดตั้งได้รวดเร็ว

แอร์โรเฟล็กซ์ชนิดท่อยางดำ ( Aeroflex Tude Insulation)

จากคุณสมบัติดังกล่าวฉนวนยางแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex ชนิดท่อยางดำ และแผ่นยางจึงเป็นฉนวนที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหุ้มท่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบศูนย์กลาง (Chilled water cooling system) และหุ้มท่อแก๊สฟรีออนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียความเย็นและป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex ยังใช้ลดการสูญเสียความร้อนสำหรับท่อน้ำร้อนอย่างได้ผลเช่นกัน

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางดำแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex เป็นฉนวนเซลปิด ใช้หุ้มท่อนำความเย็นลดการสูญเสียความเย็นและป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) ของท่อที่มีความเย็นต่ำได้ถึง -57C (-70F) และยังใช้หุ้มท่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูง ถึง+125C (+257F) เพื่อลดการสูญเสียความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ป้องกันการแทรกซึมของความชื้น

จากลักษณะโครงสร้างเซลปิด โดยมีผนังเซลที่ทำจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ และผิวฉนวนที่หนาจึงสามารถป้องกันการแทรกซึมผ่านของความชื้นหรือไอน้ำได้โดยไม่ต้องทาเคลือบหรือหุ้มห่อด้วยวัสดุกันความชื้นอื่นๆ

ไม่เป็นเชื้อเพลิงและมีปริมาณควันน้อยเมื่อเผาไหม้

ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex มีส่วนผสมสารเคมีที่ทำให้คุณสมบัติไฟดับได้เอง(Self Extinguish) ทำให้ปลอดภัยจากการก่อให้เกิดอัคคีภัย และมีปริมาณควันน้อยเมื่อถูกเผาไหม้ ทั้งนี้ยังไม่ก่อให้เกิดหยดไฟ และการลามของไฟ(Flame Spread)

ติดตั้งสะดวก ลดการสั่นสะเทือนและเสียงก้องในระบบท่อ

ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยาง แอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex มีความยืดหยุ่นสูงและผิวเรียบทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและทำให้ผลงานแลดูเรียบร้อย รวมทั้งมีคุณสมบัติ เป็นตัวเก็บเสียงได้ดี ช่วยลดปัญหาการสั่นสะเทือนและลดเสียงก้องที่จะเกิดขึ้นในท่อน้ำเย็นหรือท่อน้ำร้อนได้ดีขณะใช้งาน

คุณสมบัติอื่นๆ

ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex ไม่ก่อปัญหาแพ้ จนเกิดอาการคัน อีกทั้งยังป้องกันปัญหาอันเกิดจาก มด ปลวก หรือ หนู ซึ่งชอบทำลายและที่สำคัญ ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex มีความคงทนต่อสารเคมีต่างๆ โดยเฉพาะกรดและด่าง ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการกัดกร่อนของท่อโลหะในแหล่งอุตสาหกรรม หรือบริเวณในทะเล ซึ่งมีไอน้ำเค็มปริมาณสูง

ระบบท่อน้ำร้อน

ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex เหมาะที่สุดสำหรับหุ้มท่อน้ำร้อนทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในระบบท่อน้ำร้อนของโรงพยาบาล โรงแรม อาคารที่อยู่อาศัย หรือโรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุด เพื่อใช้หุ้มท่อน้ำร้อนภายนอกอาคาร ของระบบทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ เนื่องจาก ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex ผลิตจาก โพลิเมอร์พิเศษและโครงสร้างที่เป็นเซลปิด ซึ่งให้คุณสมบัตนานัปการคือ

● ใช้งานภายใต้อุณหภูมิสูงถึง 125C (257F)
● ป้องกันรังสี อุลตร้าไวโอเล็ตจากแสงแดด,ก๊าซโอโซน,น้ำฝน และสภาวะอากาศอื่นๆได้เป็นอย่างดี
● มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่มากตลอดเวลา
● มีค่าดูดซึมน้ำและค่าแทรกซึมความชื้นต่ำแม้ว่าท่อน้ำร้อนเกิดซึมหรือรั่วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
● ไม่ต้องใช้วัสดุอื่นห่อหุ้มแม้ใช้หุ้มท่อภายนอกอาคาร
● มีความยืดหยุ่นสูง สามารถหักงอได้ง่ายทำให้การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว

ระบบท่อน้ำเย็น

ภาวะอากาศในเขตร้อนชื้น ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของอาคาร ที่ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบศูนย์กลาง คือปัญหาการเกิดหยดเหงื่อรอบท่อฉนวน ซึ่งภาวะเช่นนี้ นอกจากหยดน้ำจะทำลายฝ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พื้นทางเดินหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ เครื่องคอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักตลอดเวลา เป็นเหตุให้ใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และอายุการใช้งานสั้นลง ปัญหาเหล่านนี้ป้องกันได้ด้วย ฉนวนท่อยางดำและแผ่นยางแอร์โรเฟลกซ์ Aeroflex ทั้งนี้เนื่องจากเป็นฉนวน มีคุณสมบัตินานัปการ ที่เหมาะสมเป็นพิเศษคือ

● ปริมาณการดูดซึมน้ำต่ำ
● ค่าการแทรกซึมไอน้ำต่ำมาก
● มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K Value) ต่ำและคงที่ตลอดการใช้งาน
● สภาพความยืดหยุ่นสูง การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว
● ไม่เกิดควันพิษ ( Non Toxixity)

Maxflex

ฉนวนยางดำ Maxflex

เป็นยางฉนวนความร้อนความเย็น ชนิดท่อและแผ่น มีน้ำหนักเบาและคุณสมบัติ ดีเยี่ยมในการเป็นฉนวน มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ติดตั้งได้ง่าย เรียบร้อย รวดเร็ว สวยงาม

Aeroflex

ฉนวนยางดำ Aeroflex

ฉนวนยางชนิดท่อและแผ่น มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่นสูง สามารถโค้งงอไปตามท่อได้ง่าย แอร์โรเฟลกซ์จึงเป็น ฉนวนที่ เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับงานท่อน้ำเย็น และ ระบบปรับอากาศทุกประเภท